Úvod

Krušnohorský pěvecký sbor působí v Teplicích od roku 1955. Navazuje na dlouholetou tradici zpěvu, která sahá až do  poloviny 16. století k literátskému bratrstvu českých měšťanů. Od roku 1882 se tento zpěvácký spolek jmenoval Slavík, ale jeho činnost byla přerušena dvěma světovými válkami. Krušnohorský pěvecký sbor vznikl v roce 1955 pro potřebu spolupráce s Krušnohorskou filharmonií. V jeho řízení se vystřídala řada známých sbormistrů: Jaroslav Lauda, Karel Nosek, Miroslav Lebeda, Milan Roček, Mikuláš Popovič, Miroslav Tittlbach.

Od svého vzniku je repertoár sboru zaměřen na tvorbu českých a světových autorů a úpravu lidových písní. Působí především ve městě Teplice ( koncerty pro lázeňské hosty), vystupuje společně s konzervatoří a Brixiho komorním sborem na vánočních koncertech Rybovy mše, zúčastňuje se společných akcí v regionu a koncertů severočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů.

Všechny členy, spolu se současným dirigentem sboru Petrem Bendou, spojuje radost z muzicírování a společných akcí Unie.