Programy koncertů

Dožínky ve Veltrusích 10.8.

Úpravy českých a moravských lidových písní:

Ach synku, synku       ( P. Benda)

Bude večer                    ( Z. Mrkos)

Což se mně ,má milá , hezká zdáš  ( J. Krček)

Jede sedlák do mlejna  ( J. Krček)

Jenom ty mně, má panenko, pověz  ( O. Hilmera)

Košilička bílá                ( J. Slmáček)

Loučení, loučení

Mikulecká dědina        ( O. Halma)

Česká klasická sborová tvorba:

J. L. Zvonař:   Čechy krásné, Čechy mé

A. Dvořák:       Moravské dvojzpěvy – Dyby byla kosa nabróšená,

Slavíkovský polečko malý,

Šípek

L. Janáček:      Láska opravdivá

E. Suchoň:       Aká si mi krásna

 

 

Noc kostelů

– Signore delle cime  (G. de Marzi)
– Ave Maria  (G.Caccini)  pouze ženy
– Jezu Kriste, štědrý kněže. (Jistebnický kancionál)
– Alta Trinita beata. (Anonym)
– Soudce všeho světa  (Šamotulský kancionál)
– Tebje pajom. (D.Bortnianskij)
– Ave verum corpus. (W.A.Mozart)
– When the Stars begin to fall. (Spiritual)
– I love the Lord. (Richard Smallwood)
– Santo, santo. (Tradicional)
– Locus iste. (A.Bruckner)
– Vyznání zpěvu a slunci. (W.A.Mozart)
– Láska opravdivá. (L.Janáček)
– Aká si mi krásna. (E.Suchoň)

Koncertní program KPS Teplice

(jaro 2019)

A. Mozart:         Vyznání zpěvu a slunci

G. Gastoldi:       Vier lieto voglio

Morley:               Now is the month of maying

A. Mozart:          Ave verum corpus

Bortnianskyj:   Tebje pajom

Dvořák :              Dyby byla kosa nabróšená

                                Slavíkovský polečko malý

                                Šípek

Janáček:              Láska opravdivá

Martinů:              Bolavá hlavěnka    

Laburda:              Rodné zemi

Suchoň:                 Aká si mi krásna

Bruckner:              Locus iste

Semerák:                Musica

Ježek:                       Ezop a brabenec

                                    Život je jen náhoda

                                    Šaty dělaj člověka

česká lidová:         Ten suchdolský rybník (úprava K. Hába)

slovácká lidová:   Mikulecká dědina (úprava O. Halma)

moravská lidová: Jenom ty mně, má panenko (úprava O. Hilmera)

česká lidová:         Jede sedlák (úprava J. Krček)

Smetana:                Proč bychom se netěšili ( přídavek )

Koncert proběhne za doprovodu klavíru, houslí a violoncella.

Program na adventní koncerty 9. 12. a další

 

 tradicional: „Amazing grace“  (unisono v G dur s klavírním a houslovým doprovodem)
– francouzská lidová: „Gloria in excelsis Deo“
– I.Berlin: Bílé Vánoce (s klavírním doprovodem)
– M.Ducháč: Šťastné Vánoce (s klavírním doprovodem)
– T.Susato: Cum decore (obě části)
– latinský anonym: Adeste fideles (verze v A dur jednostranná)
– A. V. Michna z Otradovic: Nebeští kavalérové (verze zpívaná v Bohosudově)
– G.Caccini: Ave Maria (ženský sbor v unisonu s klavírním a houslovým doprovodem)
– Pastouškové, vstávejte (s klavírním doprovodem)
– Bratři, já sem slyšel s nebe hlas (s klavírním doprovodem)
– Gloria (s klavírním doprovodem)
– F.Gruber: Tichá noc (verze v A dur, sbor v unisonu s klavírním a houslovým doprovodem)
– J.Suchý,J.Šlitr: Purpura (sbor v unisonu s klavírním doprovodem)
– Šteyerův kancionál: Raduj se, všecko stvoření

Je to pouze seznam skladeb, ne pořadí.