Programy koncertů

Májový koncert Krušnohorského pěveckého sboru

15. 5. 2022 od 16 hodin
Estrádní sál  Domu kultury v Teplicích

Sbormistr Petr Benda

 • Cum decore   ( Tielmann Susato – 1551)
 • Když květen rozjasní se   ( Thomas Morley – 1595)
 • Pavana   ( 1589)
 • Čerešničky ( slovenská lidová)
 • Jenom ty mně, má panenko ( moravská lidová)
 • Prší, prší   ( slovenská lidová)
 • Což se mně , má milá, hezká zdáš  ( česká lidová)
 • Šípek ( Antonín Dvořák – Moravské dvojzpěvy)
 • Květiny bílé po cestě  ( A. Dvořák, J. Kvapil – sbor z opery Rusalka)
 • Va, pensiero (Giuseppe Verdi – sbor z opery Nabucco)
 • Moon River   ( H. Mancini, J. Mercer))
 • Když jsem kytici vázala ( Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec, Jan Werich)
 • Jede sedlák do mlejna (česká lidová)

Jako host vystoupí  paní Eva Bendová Charvátová, členka souboru opery Národního divadla v Praze.  

Zazpívá árie z oper Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

___________________________________________________________

    Vánoční repertoár 2021

 1. Raduj se, všecko stvoření ( Šteyerův Kancionál český -1683 – upravil Jaroslav Herden)
 2. Chtíc, aby spal ( Adam Václav Michna z Otradovic – 1647)
 3. Adeste, fideles ( rok 1640)
 4. Solis praevia  (Franusův kancionál z roku 1505)
 5. Syn boží se nám narodil ( moravská vánoční koleda – upravil Pavel Jurkovič)
 6. Antifona (Petr Eben)
 7. Vánoční rosička ( Adam Václav Michna z Otradovic – 1647)
 8. Veselme se všichni nyní (Karel Václav Rovenský – 1693 – upravil Jaroslav Krček)
 9. Pavana ( z roku 1589)
 10. Čas radosti veselosti (česká vánoční koleda)
 11. Gloria in excelsis Deo ( starofrancouzská vánoční píseň)
 12. Dej Bůh štěstí ( česká vánoční koleda – upravil František Barák)
 13. Pastýři nespěte ( česká vánoční koleda – upravil František Barák)
 14. Veselé vánoční hody ( česká vánoční koleda – upravil František Barák)
 15. Nesem vám noviny ( česká vánoční koleda – upravil František Barák)
 16. Půjdem spolu do Betléma ( česká vánoční koleda – upravil František Barák)
 17. Šťastné Vánoce ( Miloslav Ducháč – Vladimír Dvořák)

Velikonoční koncert

Krušnohorský pěvecký sbor Teplice

Sbormistr Petr Benda

Instrumentální doprovod:

 Vítězslav Podrazil – klavír,

Hynek Schütz – violoncello,

 Petr Benda –  housle,  

  Karel Matoušek – kytara

Program

 1. Jistebnický kancionál – Jezu Kriste, štěddrý kněže
 2. Kancionál J. A. Komenského – Souudce všeho světa
 3. V. Michna z Otadovic – Pozdravení Ježíše Krista ukřižovaného
 4. Latinský anonym – Alta Trinita beata
 5. Giovany Pierluigi da Palestrina – Jesu Rex admirabilis
 6. Georg Fridrich ndel – Canticorum iubilo
 7. Giovanni Battista Martini – In Monte Oliveti
 8. Wolfgang Amadeus Mozart – Ave, vrum corpus
 9. Giuseppe de Marzi – Signore delle cime
 10. Dimitrij Bortnianskij – Tebje pajom
 11. Stanislav Šebek – Třetího dne

Program  koncertu k 65. výročí založení sboru

A. Dvořák –                                  Květiny bílé po cestě
A. Banchieri –                             Sinfonie senza parole
Th. Morley –                                Když květen rozjasní se
G. Verdi –                                      Va, pensiero
J. Lenon, P. Mc. Cartney –      Yesterday
F. Mendelssohn Bartholdy – Abschied vom Walde
J. Laburda –                                 Rodné zemi
moravská lidová –   Bude večer
česká lidová –            Což se mně, má milá, hezká zdáš
moravská lidová –   Mikulecká dědina
moravská lidová –   Jenom ty mně, má panenko, pověz
česká lidová –           Jede sedlák

Dožínky ve Veltrusích 10.8.

Úpravy českých a moravských lidových písní:

Ach synku, synku       ( P. Benda)

Bude večer                    ( Z. Mrkos)

Což se mně ,má milá , hezká zdáš  ( J. Krček)

Jede sedlák do mlejna  ( J. Krček)

Jenom ty mně, má panenko, pověz  ( O. Hilmera)

Košilička bílá                ( J. Slmáček)

Loučení, loučení

Mikulecká dědina        ( O. Halma)

Česká klasická sborová tvorba:

J. L. Zvonař:   Čechy krásné, Čechy mé

A. Dvořák:       Moravské dvojzpěvy – Dyby byla kosa nabróšená,

Slavíkovský polečko malý,

Šípek

L. Janáček:      Láska opravdivá

E. Suchoň:       Aká si mi krásna

Noc kostelů

– Signore delle cime  (G. de Marzi)
– Ave Maria  (G.Caccini)  pouze ženy
– Jezu Kriste, štědrý kněže. (Jistebnický kancionál)
– Alta Trinita beata. (Anonym)
– Soudce všeho světa  (Šamotulský kancionál)
– Tebje pajom. (D.Bortnianskij)
– Ave verum corpus. (W.A.Mozart)
– When the Stars begin to fall. (Spiritual)
– I love the Lord. (Richard Smallwood)
– Santo, santo. (Tradicional)
– Locus iste. (A.Bruckner)
– Vyznání zpěvu a slunci. (W.A.Mozart)
– Láska opravdivá. (L.Janáček)
– Aká si mi krásna. (E.Suchoň)

Koncertní program KPS Teplice

(jaro 2019)

A. Mozart:         Vyznání zpěvu a slunci

G. Gastoldi:       Vier lieto voglio

Morley:               Now is the month of maying

A. Mozart:          Ave verum corpus

Bortnianskyj:   Tebje pajom

Dvořák :              Dyby byla kosa nabróšená

                                Slavíkovský polečko malý

                                Šípek

Janáček:              Láska opravdivá

Martinů:              Bolavá hlavěnka    

Laburda:              Rodné zemi

Suchoň:                 Aká si mi krásna

Bruckner:              Locus iste

Semerák:                Musica

Ježek:                       Ezop a brabenec

                                    Život je jen náhoda

                                    Šaty dělaj člověka

česká lidová:         Ten suchdolský rybník (úprava K. Hába)

slovácká lidová:   Mikulecká dědina (úprava O. Halma)

moravská lidová: Jenom ty mně, má panenko (úprava O. Hilmera)

česká lidová:         Jede sedlák (úprava J. Krček)

Smetana:                Proč bychom se netěšili ( přídavek )

Koncert proběhne za doprovodu klavíru, houslí a violoncella.

Program na adventní koncerty 9. 12. a další

 tradicional: „Amazing grace“  (unisono v G dur s klavírním a houslovým doprovodem)
– francouzská lidová: „Gloria in excelsis Deo“
– I.Berlin: Bílé Vánoce (s klavírním doprovodem)
– M.Ducháč: Šťastné Vánoce (s klavírním doprovodem)
– T.Susato: Cum decore (obě části)
– latinský anonym: Adeste fideles (verze v A dur jednostranná)
– A. V. Michna z Otradovic: Nebeští kavalérové (verze zpívaná v Bohosudově)
– G.Caccini: Ave Maria (ženský sbor v unisonu s klavírním a houslovým doprovodem)
– Pastouškové, vstávejte (s klavírním doprovodem)
– Bratři, já sem slyšel s nebe hlas (s klavírním doprovodem)
– Gloria (s klavírním doprovodem)
– F.Gruber: Tichá noc (verze v A dur, sbor v unisonu s klavírním a houslovým doprovodem)
– J.Suchý,J.Šlitr: Purpura (sbor v unisonu s klavírním doprovodem)
– Šteyerův kancionál: Raduj se, všecko stvoření

Je to pouze seznam skladeb, ne pořadí.